Ενεργούμε με σεβασμό στη φύση

Διαχείριση και Προστασία  Περιβάλλοντος
Σύμβουλος Περιβάλλοντος

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας βασιζόμενοι στην διεπιστημονική θεώρηση των πραγμάτων, συμβάλλοντας στην ανεύρεση των πιο ενδεδειγμένων καινοτόμων και ολοκληρωμένων λύσεων.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στοχεύουμε διαρκώς στην ουσιαστική κάλυψη των αναγκών των πελατών μας και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.

ΠΕΛΑΤΕΣ

Δείτε μερικούς από τους πελάτες μας, με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί τα τελευταία χρόνια.

JUNIDRONE PROJECT

Χρήση Drones για τη διαχείριση των αυτοφυών πληθυσμών Juniperus drupacea στο όρος Πάρνωνα στην ΝΑ Πελοπόννησο.