ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΥΛΗ

Υπηρεσίες συμβούλου περιβάλλοντος και υλοποίησης μελετών

Η ΥΛΗ συστάθηκε το 2001 για να αξιοποιήσει την εμπειρία που απέκτησαν τα μέλη της, μετά από πολυετή ενασχόληση με θέματα διαχείρισης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως των δασών, φυτοτεχνικής διαμόρφωσης χώρων και αρχιτεκτονικής τοπίου και οικολογικής αξιολόγησης.

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται σε θέματα προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος με την παροχή υπηρεσιών εκπόνησης μελετών και συμβούλου περιβάλλοντος.

Η φιλοσοφία μας

Την εποχή της κλιματικής αλλαγής και της επαπειλούμενης ερημοποίησης της φύσης, η ΥΛΗ έχει ως γνώμονα την ορθή διαχείριση και ανάπτυξη των δασικών πόρων και του φυσικού περιβάλλοντος με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχο την κάλυψη των αναγκών των πελατών μας με υψηλής ποιότητας παρεχόμενες υπηρεσίες

Παρακολουθούμε συνεχώς τις νέες επιστημονικές εξελίξεις και αφουγκραζόμαστε τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, στοχεύοντας στην συνεχή βελτίωση των πρακτικών μας και την υλοποίηση περισσότερο στοχευμένων λύσεων σε θέματα περιβάλλοντος.

Οι υπηρεσίες μας

Το αντικείμενο των υπηρεσιών της εταιρείας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που σχετίζεται με το φυσικό περιβάλλον, όπως:

 • Σύμβουλος περιβάλλοντος
 • Διαχείριση δασών
 • Περιβαλλοντικές μελέτες
 • Διαχείριση υδάτων
 • Αντιπυρική προστασία
 • Αστικό πράσινο
 • Φυτοτεχνική διαμόρφωση
 • Υλοποίηση προγραμμάτων

Η εμπειρία μας

Η αδιάλειπτη επαφή μας με τις εξελίξεις, η τεχνογνωσία, η εξειδίκευση και η εμπειρία του στελεχικού μας δυναμικού, μας καθιστούν ικανούς να συνθέτουμε λύσεις, να προτείνουμε και να υλοποιούμε καινοτόμες και πρωτοποριακές ιδέες. Η εταιρεία μας διαθέτει τα παρακάτω μελετητικά πτυχία:

 • Δασικών Μελετών (κατηγορίας 24, τάξη E΄)
 • Φυτοτεχνικής διαμόρφωσης και έργων πρασίνου (κατηγορίας 25, τάξης Δ΄)
 • Περιβαλλοντικών Μελετών (κατηγορίας 27, τάξη Δ΄)
 • Υδραυλικών Έργων (κατηγορίας 13, τάξη Α΄)
 • Στατικών Μελετών (κατηγορία 8, τάξης Α΄)
 • Λιμενικών Έργων (κατηγορία 11, τάξης Α΄)
 • Τοπογραφικών Μελετών (κατηγορία 16, τάξης Α΄)

Η ΥΛΗ σε αριθμούς

0 +
Χρόνια εμπειρίας
0 +
Ολοκληρωμένα έργα
0 +
Πελάτες

Περιβαλλοντική Πολιτική

Η Εταιρεία ΥΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Ε. έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει και συντηρεί Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, βάσει των απαιτήσεων του προτύπου EN ISO 14001:2015.

Η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της εταιρείας και του Συστήματος  καθώς και η συμμόρφωση της με την ισχύουσα Περιβαλλοντική Νομοθεσία αποτελούν δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας και βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή και συμπαράσταση όλων των εργαζομένων σε αυτήν.

Πολιτική Ποιότητας

Η ΥΛΗ είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 στα πεδία εφαρμογής Σύνταξη Μελετών Προστασίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Περιβάλλοντος.

Συνεχής επιδιώξη μας είναι η απόκτηση και διατήρηση αποκλειστικά ικανοποιημένων πελατών και η διεύρυνση των υπηρεσιών μας στον Ελληνικό χώρο.

Η Ομάδα μας

Αποστολίδης Ηλίας

Συνιδρυτής – Δασολόγος

Πάγκας Νικόλαος

Συνιδρυτής – Δασολόγος

Παπαϊωάννου Ανδριάνα

Συνιδρυτής – Δρ. Δασολόγος

Αποστολίδης Έκτωρ

Δασολόγος MSc

Χαβάκης Μανώλης

Δασολόγος MSc

Αδρακτά Χρύσα

Δασολόγος MSc

Αποστολίδου Ηλέκτρα

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Πόθος Γιώργος

Δασολόγος

Πούλιου Ευθυμία

Δασοπόνος

Μανέτα Βασιλική

Δασοπόνος

Ζαχαροπούλου Ειρήνη

Δασολόγος