Οδηγός Φυτεύσεων

Ο οδηγός φυτεύσεων δημιουργήθηκε από την εταιρεία ΥΛΗ στο πλαίσιο συνεργασίας της με το UNEP των Ηνωμένων Εθνών για την εκστρατεία PLANT FOR THE PLANET.

Σεβόμαστε τη φύση, προτιμάμε τοπικά φυτά

Η ΥΛΗ συμμετέχοντας στην προσπάθεια για την διατήρηση των δασικών οικοσυστημάτων, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που παίζουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την διατήρηση της βιοποικιλότητας κυκλοφόρησε έναν οδηγό με ελληνικά δέντρα και θάμνους.

Έργα ανάδειξης της Λατομικής τέχνης στην Πεντέλη

Η ΥΛΗ συμμετείχε ως Σύμβουλος στο μοναδικό, για τον Ελλαδικό χώρο, έργο αποκατάστασης και ανάδειξης της Λατομικής τέχνης στο λατομείο Αλούλα της Πεντέλης. Διαβάστε μια λεπτομερή παρουσίαση του έργου που πραγματοποιήθηκε.