Επιλεγμένα έργα της εταιρείας μας

Με την χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και βασιζόμενοι στην διεπιστημονική θεώρηση των περιβαλλοντικών θεμάτων, παρέχουμε υπηρεσίες με γνώμονα την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας.

Μοντέλο πρόβλεψης και διαχείρισης πλημμυρών στην λεκάνη απορροής του Σπερχειού στα πλαίσια του προγράμματος OPERANDUM

ITC

Μελέτη Βελτίωσης, Διαπλάτυνσης Εθνικής οδού Ρόδου-Λίνδου, Τμήμα από Κολύμπια έως Λίνδο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

Εκπόνηση ΕΠΜ & Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές Natura 2000 της Περ. Νοτίου Αιγαίου

Υ.Π.ΕΝ

Κατάρτιση Δασικού Χάρτη Π.Ε. Φωκίδας & Βοιωτίας

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Δασοτεχνική Μελέτη για την αντιδιαβρωτική και αντιπυρικής προστασία της περιοχής Σεκανίων Ζακύνθου

WWF

Επικαιροποίηση των Δασικών Χαρτών 8 ΟΤΑ της Π.Ε. Δυτικής Αττικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον Αστέρα Βουλιαγμένης

ΔΟΞΙΑΔΗΣ ΕΠΕ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων & Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για τη λειτουργία παιδικής κατασκήνωσης του ΥΠΑΑΤ στο Σούνιο

ΥΠ.Α.Α.Τ.

Παρακολούθηση, έλεγχος ποιότητας και τεκμηρίωσης χωρικών δεδομένων για τις χερσαίες προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Καταγραφή επί υποβάθρου και σε βάσεις δεδομένων των Διαχειριστικών σχεδίων Δημοσίων και Ιδιωτικών Δασών

ΕΥΔ-ΠΑΑ 2014-2020

Καταγραφή επί υποβάθρου και σε βάσεις δεδομένων του βασικού αγροτικού – δασικού οδικού δικτύου σε ημιορεινές περιοχές

ΕΥΔ-ΠΑΑ 2014-2020

Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ