Διαχείριση υδάτων

Περιηγηθείτε στα πιο σημαντικά έργα που έχουμε υλοποιήσει τα τελευταία χρόνια.

Μοντέλο πρόβλεψης και διαχείρισης πλημμυρών στην λεκάνη απορροής του Σπερχειού στα πλαίσια του προγράμματος OPERANDUM

ITC

Δασοτεχνική Μελέτη για την αντιδιαβρωτική και αντιπυρικής προστασία της περιοχής Σεκανίων Ζακύνθου

WWF

Σχέδια Διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας λεκανών απορροής Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας

Υ.Π.ΕΝ.