Επιλεγμένα έργα της εταιρείας μας

Με την χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και βασιζόμενοι στην διεπιστημονική θεώρηση των περιβαλλοντικών θεμάτων, παρέχουμε υπηρεσίες με γνώμονα την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας.

Εκπόνηση ΕΠΜ & Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές Natura 2000 της Περ. Νοτίου Αιγαίου

Υ.Π.ΕΝ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον Αστέρα Βουλιαγμένης

ΔΟΞΙΑΔΗΣ ΕΠΕ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων & Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για τη λειτουργία παιδικής κατασκήνωσης του ΥΠΑΑΤ στο Σούνιο

ΥΠ.Α.Α.Τ.

Παρακολούθηση, έλεγχος ποιότητας και τεκμηρίωσης χωρικών δεδομένων για τις χερσαίες προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ

Επικαιροποίηση Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Πεντελικού Όρους

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Μελέτη Επιπτώσεων και Αποκατάστασης Περιβάλλοντος για την κατασκευή του φράγματος Γουδουρά και συνοδών έργων στη νήσο Ρόδο

ENVECO

Ειδική Περιβαλλοντική μελέτη σε περιοχές της νήσου Κρήτης για την κατασκευή 35 Αιολικών Πάρκων

ENVECO

Μελέτη επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένης εκροής από την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στο δίκτυο άρδευσης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για την περιοχή του όρους Κυλλήνη και τη χαράδρα Φλαμπουρίτσα

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιβαλλοντική αδειοδότηση Αιολικών Πάρκων σε περιοχές της Λακωνίας και του Παναχαικού Όρους

ENVECO