Έκθεση για τις πλημμύρες που προκάλεσαν οι κακοκαιρίες “Daniel” και “Elias” στον Βόλο και στο Πήλιο

Η Έκθεση που παρουσιάζεται έχει σκοπό την καταγραφή των δυο καταστροφών, την αναζήτηση των αιτιών που τις προκάλεσαν, την αποτίμηση σε γενικό επίπεδο των ζημιών, την πρόταση μέτρων αντιμετώπισης παρόμοιων καταστάσεων, στην ίδια, ή σε παρόμοιες περιοχές. Την έκθεση συνέταξαν ο Ηλίας Αποστολίδης διεύθυντής της ΥΛΗ – Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος και ο Γεωλόγος Βασίλης Περλέρος. Τα δεδομένα προέκυψαν από αυτοψία που έγινε την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου και την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023 στις πληγείσες περιοχές.

Τα αποτελέσματα αυτής της Έκθεσης θα μπορούσαν να συντελέσουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων, σχετικά με τον τρόπο και τις διαδικασίες με τις οποίες προκαλούνται καταστροφές κατά την διάρκεια πλημμυρών, αναλύονται οι αιτίες των πλημμυρών και προτείνονται μέτρα για την μείωση των επιπτώσεων τους. Όμως θα ήταν θετικότερο να βοηθήσουν στον προγραμματισμό μελετών και έργων, που θα μειώνουν τον κίνδυνο στο φυσικό, πολιτιστικό και ανθρωπογενές περιβάλλον  από κακοκαιρίες όπως αυτές που έπληξαν τον Βόλο και το Πήλιο.

📚 Μπορείτε να διαβάσετε την Έκθεση εδώ

🗺️ Μπορείτε να δείτε του Χάρτες της Έκθεσης εδώ

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε στο επόμενο έργο σας?

Επικοινωνίστε μαζί μας