Οδηγός Φυτεύσεων

Ο οδηγός φυτεύσεων δημιουργήθηκε από την εταιρεία ΥΛΗ στο πλαίσιο συνεργασίας της με το UNEP των Ηνωμένων Εθνών για την εκστρατεία PLANT FOR THE PLANET.

Τα φυτά είναι η βάση στην οποία στηρίζονται τα χερσαία φυσικά οικοσυστήματα. Η αξία τους είναι ίση με την υπάρχουσα οικολογική ισορροπία, χωρίς την οποία δεν θα ήταν δυνατή η παρουσία του ανθρώπου και των ζωντανών οργανισμών στον πλανήτη.

Τα φυτά και ιδιαίτερα τα δέντρα παρέχουν οξυγόνο, σκιά, εξισορροπούν τη θερμοκρασία στο περιβάλλον, συντελούν στη διατήρηση του νερού με τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, “φιλτράρουν” τα σωματίδια του αέρα ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στη σύνθεση σημαντικής αξίας τοπίων. Μία ακόμη πιο σημαντική λειτουργία τους είναι ότι κατακρατούν διοξείδιο του άνθρακα εμποδίζοντας την έκλυση του στην ατμόσφαιρα και έτσι μειώνουν την επίδραση του φαινόμενου του θερμοκηπίου.

Η καταστροφή των φυτών χαλάει την ισορροπία στη φύση και προκαλεί πολλά ουσιώδη και σημαντικά προβλήματα για τη ζωή στο πλανήτη. Τα προβλήματα αυτά έχουν γίνει εμφανή και εντείνονται τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας.

Η απερήμωση εκτάσεων, η άνοδος της θερμοκρασίας, η έλλειψη φυσικών πόρων όπως το νερό, είναι τα κυριότερα προβλήματα που μας απασχολούν.

Ο οδηγός φύτευσης απευθύνεται σε κάθε εθελοντή πολίτη, που θέλει μόνος ή σε ομάδα να συμβάλει ενεργά στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα περιβαλλοντική συνείδηση.

📚 Οδηγός φυτευσεων στα ελληνικά

📚 Οδηγός φυτεύσεων στα αγγλικά

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε στο επόμενο έργο σας?

Επικοινωνίστε μαζί μας