Σεβόμαστε τη φύση, προτιμάμε τοπικά φυτά

Η ΥΛΗ συμμετέχοντας στην προσπάθεια για την διατήρηση των δασικών οικοσυστημάτων, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που παίζουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την διατήρηση της βιοποικιλότητας κυκλοφόρησε έναν οδηγό με ελληνικά δέντρα και θάμνους.

Ο οδηγός, στόχο έχει να αναδείξει τα σημαντικά πλεονεκτήματα που έχει η χρήση ενδημικών ειδών έναντι των ξενικών.

Ως ιθαγενή ορίζονται τα φυτικά είδη που αναπτύσσονται φυσικά σε κάποια περιοχή και δεν έχουν μεταφερθεί εκεί με οποιαδήποτε μορφής επέμβαση του ανθρώπου. Στον αντίποδα τα ξενικά φυτά είδη έχουν μεταφερθεί και εγκατασταθεί από τον άνθρωπο σε κάποια περιοχή, μακριά από τον τόπο της φυσικής τους εξάπλωσης.

Η χρήση ιθαγενών φυτικών ειδών παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι της χρήσης ξενικών ειδών, τα σημαντικότερα από τα οποία είναι τα εξής:

  1. Είναι προσαρμοσμένα στους τοπικούς βιοτόπους και τις συγκεκριμένες κάθε φορά κλιματικές, εδαφικές και γεωμορφολιγικές συνθήκες.
  2. Έχουν μικρότερες απαιτήσεις καλλιεργητικών φροντίδωνμ καταπολέμησης εντόμων και ασθενειών και χρήσης νερού σε σχέση με τα περισσότερα ξενικά είδη.
  3. Βοηθούν στην διατήρηση ή στην ανάπτυξη της άγριας πανίδας. Τα άγρια ζώα μιας περιοχής χρησιμοποιούν τα ιθαγενή φυτικά είδη για τροφή, φώλιασμα και κάλυψη.
  4. Τα ιθαγενή φυτικά είδη είναι μέρος του φυσικού τοπίου των περιοχών που αναπτύσσονται, ενώ η πλειοψηφία των ξενικών ειδών όχι.
  5. Η χρήση των ξενικών ειδών συνοδεύεται από τον κίνδυνο να γίνουν εισβλητικά, καταλαμβάνοντας μεγάλες εκτάσεις και δημιουργώντας προβλήματα στη βιοποικιλότητα και τα φυσικά οικοσυστήματα της νέας περιοχής.
  6. Όλα τα είδη αποτυπώνουν στο γενετικό τους κώδικα τις εδαφοκλιματικές συνθήκες του τόπου που αναπτύσσονται φυσικά. Τα “αδικούμε” όταν τα μεταφέρουμε σε άλλους τόπους και ζητάμε να έχουν την ίδια ανάπτυξη.

Η Ελληνική φύση διαθέτει μία από τις πλουσιότερες χλωρίδες της Ευρώπης και περιλαμβάνει αρκετά καλλωπιστικά, καρποφόρα, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά.

Παραθέτουμε ένα κατάλογο με 46 Ελληνικά δέντρα, 25 θάμνους και 6 μικρούς θάμνους και αναρριχώμενα φυτά που μπορούν να χρησιμοποιούνται στις φυτεύσεις στους τόπους της φυσικής τους ανάπτυξης. Στον κατάλογο αναφέρονται το επιστημονικό το κοινό τους όνομα και η διαθεσιμότητά τους στην αγορά.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον οδηγό στα Ελληνικά εδώ και στα Αγγλικά εδώ.

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε στο επόμενο έργο σας?

Επικοινωνίστε μαζί μας