Δελτίο τύπου: Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές Natura 2000 Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου

Με σκοπό να εφαρμοστούν οι διατάξεις των νόμων για τη θεσμοθέτηση των προστατευόμενων περιοχών της χώρας, υλοποιείται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το έργο «Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ), Σύνταξη Προεδρικών Διαταγμάτων Προστασίας και Σχεδίων Διαχείρισης (ΣΔ) για τις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000». Το Έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΤΠΑ).

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρία «ΥΛΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» έχει αναλάβει τη μελέτη «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Νatura 2000 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». Εκπρόσωπος της εταιρείας για την παρούσα σύμβαση είναι ο Ηλίας Αποστολίδης. Συντονιστής της μελέτης είναι ο Τάσος Δημαλέξης. Στη μελέτη σύμβουλος διαβούλευσης είναι η εταιρία «ΛΔΚ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.».

Η μελέτη χωρίζεται σε 3 Ομάδες περιοχών Natura 2000: 1. Δυτικές Κυκλάδες, 2. Ανατολικές Κυκλάδες-τμήμα Δωδεκανήσων και 3. Δωδεκάνησα. Η εκπόνηση της ΕΠΜ που αφορά τις Δυτικές Κυκλάδες είναι σε εξέλιξη ενώ, αυτήν την περίοδο, ξεκινά, και η ΕΠΜ που αφορά τις Ανατολικές Κυκλάδες και τμήμα των Δωδεκανήσων (Αμοργό, Ανάφη, Αστυπάλαια, Θήρα, Νάξο, Πάρο). Παρατίθεται σε συνέχεια του δελτίου πίνακας με τους κωδικούς και τις ονομασίες των περιοχών Natura ανά δήμο για την Ομάδα των Ανατολικών Κυκλάδων και τμήματος των Δωδεκανήσων.

Η Ομάδα Μελέτης στοχεύει στη μέγιστη δυνατή εμπλοκή των ενδιαφερόμενων μερών με σκοπό το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την προστασία της φύσης και την αρμονική ένταξη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον.

Στους επόμενους μήνες, η Ομάδα Μελέτης θα υλοποιήσει συναντήσεις εργασίας με τους τοπικούς φορείς για την περιοχή Μελέτης των Ανατολικών Κυκλάδων και τμήματος των Δωδεκανήσων. Σκοπός των συναντήσεων είναι να ενημερωθούν οι Δήμοι, οι ενδιαφερόμενοι φορείς και οι πολίτες για τις διαδικασίες εκπόνησης των μελετών με πληροφορίες για το έργο, ώστε να διεξαχθεί με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες η σχετική Διαβούλευση που προγραμματίζεται να διεξαχθεί εντός του 2020.

Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι πλέον ορατές στη φύση και η ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας της είναι αναγκαία και άμεση.

Σύντομα θα καθοριστεί ο τρόπος επικοινωνίας για τη Διαβούλευση και θα δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία της μελέτης, μόλις οριστικοποιηθούν.

Δείτε τον χάρτη με τις περιοχές Natura

Για την ΥΛΗ

Ηλίας Αποστολίδης

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε στο επόμενο έργο σας?

Επικοινωνίστε μαζί μας