Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης το δάσος Παναγιάς Βαλτινού

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση, πρόκειται για δάσος, εμβαδού 27 στρ., με επικρατέστερο είδος τον φράξο (Fraxinus angustifolia) και αποτελεί αντιπροσωπευτικό φυτοκοινωνικό σχηματισμό της παραποτάμιας βλάστησης του Θεσσαλικού κάμπου και πηγή πληροφοριών για την επιστημονική κοινότητα και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Στην έκταση αυτή απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση εκτός:

  1. Της χρήσης της για επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.
  2. Της ήπιας χρήσης οργάνωσης υπαίθριας αναψυχής.
  3. Των απολύτως αναγκαίων έργων προστασίας, διαχείρισης, διατήρησης και ανάδειξης του δάσους μετά από έγκριση των σχετικών μελετών σύμφωνα με τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας και τις διατάξεις περί προστασίας των Διατηρητέων Μνημείων της Φύσης

Σχετικό αρχείο: Απόφαση 630/17001/11.03.2020 (Δ’ 164)

Πηγή: dasarxeio.com

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε στο επόμενο έργο σας?

Επικοινωνίστε μαζί μας