Γνωριμία με τις Περιοχές Natura 2000 της Άνδρου: Αειφορική Διαχείριση, Προκλήσεις, Βιώσιμες Λύσεις

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κυκλάδων στα πλαίσια του προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 2019”, οργανώνει ημερίδα στην Άνδρο με θέμα: “Γνωριμία με τις Περιοχές Natura 2000 της Άνδρου: Αειφορική Διαχείριση, Προκλήσεις, Βιώσιμες Λύσεις”.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 18:00 έως 21:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Άνδρου.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστεί ο φορέας, το αντικείμενο της δράσης του, η σημασία των προστατευόμενων περιοχών του νησιού, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και θα αναζητηθούν λύσεις σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς και τις τοπικές και εθνικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Άνδρο.

Αξιόλογοι ομιλητές – εισηγητές θα απευθύνουν ομιλίες σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές, την αποτελεσματική προστασία και διαχείριση των απειλούμενων και προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στο νησί και γενικότερα στις Κυκλάδες.

Προγραμμα ημερίδας

Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019 

Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου  Άνδρου

Προσέλευση καλεσμένων  Χαιρετισμοί

 Έναρξη της ημερίδας από τον πρόεδρο του Φορέα  Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κυκλάδων κ.  Κωνσταντίνο Βασιλάκη.

Ομιλητής: κ. Ισίδωρος  Νικολάου,    Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός & Μηχανικός  Υπολογιστών, συντονιστής των προγραμμάτων  του Δήμου Άνδρου

Ομιλήτρια: κα. Νίκη Καρδακάρη,    Περιβαλλοντολόγος, μέλος του Δ.Σ του ΦΔΠΠΚ,  Αντιπρόεδρος της Ορνιθολογικής Εταιρείας

Ομιλητής: κ. Παναγιώτης Δενδρινός, Βιολόγος ,  πρόεδρος του Δ.Σ. της ΜΟΜ

Ομιλητές: κ. Τάσος Δημαλέξης, Βιολόγος & κ.  Ηλίας  Αποστολίδης, Δασολόγος, εκπονητές των ΕΠΜ

Ομιλητής: κ. Χρήστος  Παπαδάς,    Περιβαλλοντολόγος, εκπρόσωπος της WWF

Συζήτηση – Τοποθέτηση κοινού – Παρεμβάσεις  φορέων

Λήξη της ημερίδας

Οι περιοχές Natura της Άνδρου

Το δίκτυο Natura είναι ένα Ευρωπαικό Οικολογικό δίκτυο περιοχών. Οι περιοχές αυτές έχουν φυσικούς τύπους οικοτόπων και των ειδών τους που είναι σημαντικοί σε Ευρωπαικό επίπεδο. Στην Άνδρο αυτές οι περιοχές περιλαμβάνουν:

1.Την κοιλάδα Ευρουσών – Αποικιών – Στενιών
2.Τον όρμο Βιταλίου και τον κεντρικό ορεινό όγκο
3.Την κοιλάδα Βουρκωτής – Άχλας
4.Την κοιλάδα Αμμόλοχου – Βαριδίου – Ζόρκου
5.Την Μονή – Όρμο Μονής
6.Την κοιλάδα Βουνίου Διποταμάτων

Ακόμα στο δίκτυο είναι ενταγμένες θαλάσσιες περιοχές στο Κεντρικό & Νότιο Τμήμα, Γύρω Νησίδες & Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη (GR4220028) με έκταση 22.036,80 εκτάρια και LIFE10 NAT/GR/000637 -ANDROSSPA και ο Όρμος Βιτάλι & Κεντρικός Ορεινός Όγκος (GR4220001) με έκταση 7.315,31 εκτάρια.

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε στο επόμενο έργο σας?

Επικοινωνίστε μαζί μας