Με επιτυχία οι ημερίδες του ΦΔΠΠ Κυκλάδων για τις περιοχές Natura

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι ημερίδες που διοργάνωσε ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κυκλάδων, με τίτλο “Γνωριμία με τις Περιοχές Natura 2000 : Αειφορική Διαχείριση, Προκλήσεις, Βιώσιμες Λύσεις”.

Οι ημερίδες διοργανώθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “Οικονομική υποστήριξη εξωστρεφών δράσεων 2019” στις 9/11/2019 στη Νάξο, στις 10/11/2019 στα νησιά Πάρο, Μήλο και στις 18/11/2019 στη Σύρο.

Στόχος των ημερίδων ήταν η παρουσίαση του Φορέα, η γνωριμία με τους τοπικούς φορείς, η ανταλλαγή και η καταγραφή απόψεων και προβληματισμών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους καθώς και η βελτίωση μιας βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων.

Οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν παρουσιάσεις και ενημερώσεις για την φύση, την άγρια ζωή και τις θάλασσες στις Κυκλάδες, τις δράσεις για την προστασία της βιοποικιλότητας και την προοπτική θεσμικής προστασίας μέσα από την εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, την ανάγκη ανάδειξης των υγροβιοτόπων για μια βιώσιμη αστική ανάπτυξη και το σημαντικό ρόλο του Φορέα στη διαχείριση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000.

Αξιόλογοι ομιλητές, ειδικοί επιστήμονες, στελέχη φορέων και οργανισμών, εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων μετέφεραν την εμπειρία, τη τεχνογνωσία τους καθώς και τις επιστημονικές τους γνώσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας με στόχο την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος.

Επίσης, τις ημερίδες τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι τοπικής διοίκησης, σύλλογοι αλιέων, τοπικών αγροτικών συνεταιρισμών, κυνηγετικοί σύλλογοι και πλήθος κόσμου, καθώς η ανάγκη για τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι απαραίτητη.

Πολλά ήταν τα θέματα και τα ερωτήματα που τέθηκαν στις συζητήσεις που ακολούθησαν. Οι ανεμογεννήτριες και η κατασκευή αιολικών πάρκων στις περιοχές Natura και οι επιπτώσεις που προκαλούνται στο φυσικό περιβάλλον τώρα άλλα και στο μέλλον. Η προστασία της φύσης και της θάλασσας σε σχέση με τον αυξανόμενο τουρισμό στα νησιά. Ο οικοτουρισμός, η δημιουργία αλιευτικού τουρισμού, η πιστοποίηση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, αλλά και υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού στις περιοχές Natura ως κίνητρα αξιοποίησης μέσω εφαρμογής προγραμμάτων, νέων ιδεών και βιωματικών μεθόδων με στόχο πάντοτε την διατήρηση των οικοσυστημάτων και την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τους μελετητές για το περιεχόμενο και την διαδικασία εκπόνησης μιας Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, να εκφράσουν τις εισηγήσεις τους και να γίνει διαβούλευση με τους μελετητές.

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κυκλάδων ευχαριστεί θερμά όλους όσους ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του, προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία και το έργο του με την αρμονική συνύπαρξη της κοινωνίας, του φυσικού περιβάλλοντος και της οικονομικής ανάπτυξης. Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί υποχρέωση όλης της κοινωνίας για τη διαφύλαξη και την προστασία της φύσης βραχυπρόθεσμα μα κυρίως μακροπρόθεσμα.

Πηγή: koinignomi.gr

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε στο επόμενο έργο σας?

Επικοινωνίστε μαζί μας