Οι αρχαιολογικοί χώροι ως καταφύγια σπάνιων φυτών, όπως η Μικρομέρια της Ακρόπολης

Οι αρχαιολογικοί χώροι, λόγω της περιορισμένης πρόσβασης και της σχετικής προστασίας, έχουν λειτουργήσει σε πολλές περιπτώσεις ως καταφύγια φυτών που έχουν εξαφανιστεί από τις γύρω τους περιοχές λόγω της έντονης ανθρώπινης παρουσίας. Κάποια από τα φυτά αυτά είναι σπάνια απειλούμενα, μερικά μάλιστα είναι ενδημικά και επιβιώνουν μόνο σε αυτές τις θέσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην Ελλάδα είναι η Micromeria acropolitana, ένα είδος που φυτρώνει στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και πουθενά αλλού στον κόσμο. Αντίστοιχα, στην Τουρκία φύεται το είδος Orobanche sideana, το οποίο φυτρώνει στην περιοχή του ναού του Απόλλωνα της αρχαίας Σίδης στην επαρχία Αττάλειας της Τουρκίας.

Το έργο με τίτλο «Ancient Cities for Endemic Flora From Athens to Antalya – A2A», το οποίο υλοποιεί η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) σε συνεργασία με την Τουρκική περιβαλλοντική ΜΚΟ CAOB έχει ως αντικείμενο την την προστασία των σπάνιων ειδών χλωρίδας που φύονται σε αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας και της Τουρκίας. Στο πλαίσιο του έργου η ΕΕΠΦ οργάνωσε επίσκεψη εργασίας στην Αθήνα, διάρκειας τριών ημερών από τις 10 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2019. Στη δράση συμμετείχαν στελέχη της ΕΕΠΦ καθώς επίσης και 14 άτομα από την Τουρκία, στελέχη της CAOB, βιολόγοι, αρχαιολόγοι, ξεναγοί, και πανεπιστημιακοί φοιτητές.

Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, με τη συνοδεία της αρχαιολόγου κας Αμαλίας Γιαννακοπούλου, στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα, Υμηττού και Ανατολικής Αττικής μαζί με τον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Γιώργο Λυριντζή καθώς επίσης και στους αρχαιολογικούς χώρους της Βραυρώνας και του Σουνίου. Την τελευταία ημέρα των εργασιών η ομάδα συναντήθηκε για την παρουσίαση σχετικών δράσεων που γίνονται στις δύο χώρες, καθώς και για την επιμορφωτική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη βιοποικιλότητα Ελλάδας και Τουρκίας.

Πηγή: greenagenda.gr

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε στο επόμενο έργο σας?

Επικοινωνίστε μαζί μας