Δημόσια διαβούλευση ΕΠΜ Νοτίου Αιγαίου

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υλοποιεί το έργο «Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ), Σύνταξη Προεδρικών Διαταγμάτων Προστασίας και Σχεδίων Διαχείρισης (ΣΔ) για τις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000». Το Έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΤΠΑ).

Η εταιρία «ΥΛΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» έχει αναλάβει το έργο «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Νatura 2000 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». Η πρώτη μελέτη αφορά την «Ομάδα 8α περιοχών Natura Περιφερειακών Ενοτήτων Σύρου, Άνδρου, Τήνου, Μυκόνου, Κέας-Κύθνου, Μήλου». Στις 16 Νοεμβρίου 2022 αναρτήθηκε η μελέτη στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ για την διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης που θα διαρκέσει ένα (1) μήνα.

Η Ομάδα Μελέτης προσπαθεί για την μέγιστη δυνατή εμπλοκή στη διαβούλευση όλων των ενδιαφερόμενων μερών με σκοπό το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την προστασία της φύσης και την αρμονική ένταξη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης θα γίνει διαδικτυακά Κεντρική Ημερίδα σε χρόνο που θα προσδιοριστεί πολύ σύντομα. Επίσης θα γίνουν τρείς (3) τοπικές διαβουλεύσεις, στην Άνδρο, στη Σύρο και στην Μήλο με αντικείμενο τις περιοχές Natura που ενδιαφέρουν τους κατοίκους των αντίστοιχων νησιών και της ευρύτερης περιοχής τους. Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μόλις γίνει η συνεννόηση με τους αντίστοιχους δήμους.

Σκοπός των συναντήσεων θα είναι να ενημερωθούν οι Δήμοι, οι ενδιαφερόμενοι φορείς και οι πολίτες για το περιεχόμενο και τις προτάσεις της μελέτης, ώστε να διεξαχθεί με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες η σχετική Διαβούλευση.

💻Οι Δημόσιες Υπηρεσίες, οι Δήμοι, οι φορείς και οι πολίτες μπορούν να δουν τα στοιχεία της μελέτης εδώ

Σύντομα θα καθοριστεί ο τρόπος επικοινωνίας για τη Διαβούλευση με βάση τα στοιχεία της μελέτης που έχουν αναρτηθεί.

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι περιοχές (Natura) της μελέτης, που έχουν αναρτηθεί για διαβούλευση με την ονομασία τους, ανά Δήμο.

ΔΗΜΟΣΚΩΔΙΚΟΙ NATURAΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΣΥΡΟΥGR4220032ΒΟΡΕΙΑ ΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ
ΣΥΡΟΥGR4220018ΣΥΡΟΣ: ΟΡΟΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΣΥΡΟΥGR4220033ΝΗΣΟΣ ΓΥΑΡΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΑΝΔΡΟΥGR4220001ΑΝΔΡΟΣ: ΟΡΜΟΣ ΒΙΤΑΛΙ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ
ΑΝΔΡΟΥGR4220028ΑΝΔΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ, ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΑΝΔΡΟΥGR4220035ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΝΔΡΟΥ
ΚΕΑΣGR4220011ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΕΑ
ΚΥΘΝΟΥGR4220010ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΚΥΘΝΟΣ: ΟΡΟΣ ΑΘΕΡΑΣ – ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ
ΚΙΜΩΛΟΥGR4220006ΝΗΣΙΣ ΠΟΛΥΑΙΓΟΣ – ΚΙΜΩΛΟΣ
ΚΙΜΩΛΟΥGR4220030ΔΥΤΙΚΗ ΜΗΛΟΣ, ΑΝΤΙΜΗΛΟΣ, ΠΟΛΥΑΙΓΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ
ΜΗΛΟΥGR4220005ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΥGR4220007ΝΗΣΟΣ ΑΝΤΙΜΗΛΟΣ – ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ
ΜΗΛΟΥGR4220020ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΗΛΟΥGR4220030ΔΥΤΙΚΗ ΜΗΛΟΣ, ΑΝΤΙΜΗΛΟΣ, ΠΟΛΥΑΙΓΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ
ΣΕΡΙΦΟΥGR4220009ΝΟΤΙΑ ΣΕΡΙΦΟΣ
ΣΕΡΙΦΟΥGR4220029ΣΕΡΙΦΟΣ: ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΣΕΡΙΦΟΠΟΥΛΑ, ΠΙΠΕΡΙ ΚΑΙ ΒΟΥΣ
ΣΙΦΝΟΥGR4220008ΣΙΦΝΟΣ: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΥΚΟΝΟΥGR4220027ΝΗΣΙΔΕΣ ΜΥΚΟΝΟΥ: ΡΗΝΕΙΑ, ΧΤΑΠΟΔΙΑ, ΤΡΑΓΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΗΝΟΥGR4220031ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΤΗΝΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ
ΤΗΝΟΥGR4220019ΤΗΝΟΣ: ΜΥΡΣΙΝΗ – ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΑ

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε στο επόμενο έργο σας?

Επικοινωνίστε μαζί μας