Υβριδική ημερίδα διαβούλευσης για την ΕΠΜ Νοτίου Αιγαίου

Στο πλαίσιο του έργου «Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ), Σύνταξη Προεδρικών ∆ιαταγµάτων Προστασίας και Σχεδίων ∆ιαχείρισης για τις Περιοχές του ∆ικτύου Natura 2000» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η ΥΛΗ Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος διοργανώνει την Πέμπτη 08/12 στις 11:00 π.μ., υβριδική ημερίδα µε θέμα «∆ιαβούλευση επί των προτάσεων της ΕΠΜ για τις περιοχές του ∆ικτύου Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Σύρου, Άνδρου, Τήνου, Μυκόνου, Κέας-Κύθνου, Μήλου».

Η διαβούλευση στοχεύει στην ενημέρωση όλων  των ενδιαφερόμενων μερών, αναφορικά με τα αποτελέσματα της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης και Σχεδίου Διαχείρισης για τις περιοχές του Δικτύου Νatura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Νοτίου Αιγαίου (Μελέτη 8α), καθώς και στην καταγραφή των απόψεων και σχολίων  επί των σχετικών προτάσεων της Μελέτης.

Χάρτης με τις περιοχές Natura 2000 της Μελέτης 8α

Το έργο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη  δημιουργία ενός Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών.

💻Οι Δημόσιες Υπηρεσίες, οι Δήμοι, οι φορείς και οι πολίτες μπορούν να δουν τα στοιχεία της μελέτης εδώ

Ακολουθεί το πρόγραμμα της ημερίδας.

📚 Μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα σε μορφή pdf από εδώ.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί σε διαδικτυακή μορφή και θα είναι ανοιχτή στο κοινό μέσω της ζωντανής της αναμετάδοσης από το 📺 Facebook και το 📺 YouTube.

Για να λάβετε τα στοιχεία για τη σύνδεσή σας στην ημερίδα μέσω της πλατφόρμας Zoom, μπορείτε να 📝 συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής

Σχόλια μπορούν να υποβληθούν και απευθείας στην ιστοσελίδα δημόσιας διαβούλευσης του έργου  «Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, Σύνταξη Προεδρικών Διαταγμάτων Προστασίας και Σχεδίων Διαχείρισης για τις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000/ΕΠΜ 6α: Περιοχές Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Νοτίου Αιγαίου (Μελέτη 8α)».

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι περιοχές (Natura) της μελέτης, που έχουν αναρτηθεί για διαβούλευση ανά Δήμο, με την ονομασία τους.

ΔΗΜΟΣΚΩΔΙΚΟΙ NATURAΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΣΥΡΟΥGR4220032ΒΟΡΕΙΑ ΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ
ΣΥΡΟΥGR4220018ΣΥΡΟΣ: ΟΡΟΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΣΥΡΟΥGR4220033ΝΗΣΟΣ ΓΥΑΡΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΑΝΔΡΟΥGR4220001ΑΝΔΡΟΣ: ΟΡΜΟΣ ΒΙΤΑΛΙ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ
ΑΝΔΡΟΥGR4220028ΑΝΔΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ, ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΑΝΔΡΟΥGR4220035ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΝΔΡΟΥ
ΚΕΑΣGR4220011ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΕΑ
ΚΥΘΝΟΥGR4220010ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΚΥΘΝΟΣ: ΟΡΟΣ ΑΘΕΡΑΣ – ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ
ΚΙΜΩΛΟΥGR4220006ΝΗΣΙΣ ΠΟΛΥΑΙΓΟΣ – ΚΙΜΩΛΟΣ
ΚΙΜΩΛΟΥGR4220030ΔΥΤΙΚΗ ΜΗΛΟΣ, ΑΝΤΙΜΗΛΟΣ, ΠΟΛΥΑΙΓΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ
ΜΗΛΟΥGR4220005ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΥGR4220007ΝΗΣΟΣ ΑΝΤΙΜΗΛΟΣ – ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ
ΜΗΛΟΥGR4220020ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΗΛΟΥGR4220030ΔΥΤΙΚΗ ΜΗΛΟΣ, ΑΝΤΙΜΗΛΟΣ, ΠΟΛΥΑΙΓΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ
ΣΕΡΙΦΟΥGR4220009ΝΟΤΙΑ ΣΕΡΙΦΟΣ
ΣΕΡΙΦΟΥGR4220029ΣΕΡΙΦΟΣ: ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΣΕΡΙΦΟΠΟΥΛΑ, ΠΙΠΕΡΙ ΚΑΙ ΒΟΥΣ
ΣΙΦΝΟΥGR4220008ΣΙΦΝΟΣ: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΥΚΟΝΟΥGR4220027ΝΗΣΙΔΕΣ ΜΥΚΟΝΟΥ: ΡΗΝΕΙΑ, ΧΤΑΠΟΔΙΑ, ΤΡΑΓΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΗΝΟΥGR4220031ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΤΗΝΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ
ΤΗΝΟΥGR4220019ΤΗΝΟΣ: ΜΥΡΣΙΝΗ – ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΑ

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε στο επόμενο έργο σας?

Επικοινωνίστε μαζί μας