2ο δελτίο τύπου για το πρόγραμμα Junidrone

Η εταιρεία «ΥΛΗ – Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) ανέλαβαν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα με τίτλο «Καινοτόμος χρήση των Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών στη Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων-Πιλοτική εφαρμογή στο κινδυνεύον Juniperus drupacea Labill» που εντάχθηκε στο πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ–ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Την Τετάρτη 29/07/2020 έγινε επίσκεψη από την ΥΛΗ και το Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) στον οικότοπο του Juniperus drupacea στον οποίο συμμετέχει και το πολύ σημαντικό είδος Αρκεύθου το Juniperus foetidissima (Δενδροκυπάρισσο). Στην κοινή αυτή επίσκεψη βασικό ζητούμενο ήταν η οργάνωση της σύνταξης της διαχειριστικής μελέτης και των ειδικών μέτρων διαχείρισης του είδους καθώς και η γενετική παρακολούθηση του είδους.

Επίσης, έγιναν συναντήσεις με κατοίκους της περιοχής και συγκεντρώθηκαν πληροφορίες σχετικά με το πρόσφατο παρελθόν  της περιοχής.

Έγινε αναφορά στην κτηνοτροφία και στην δραματική της μείωση τα τελευταία είκοσι (20) έτη που είχε σαν αποτέλεσμα το «κλείσιμο» των δασών και την μεγάλη ανάπτυξη του Juniperus drupacea.

Επίσης, αναφέρθηκε η εγκατάλειψή των αγρών μετά το έτος 2000 με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί το είδος μέσα στα χωράφια που εγκαταλείφθηκαν.

Το πρώτο παραδοτέο του προγράμματος είναι τον Νοέμβριο του 2020, έξι μήνες μετά την έναρξη του έργου. Το πρόγραμμα ξεκίνησε 12-05-2020 και θα ολοκληρωθεί σε 30 μήνες.

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε στο επόμενο έργο σας?

Επικοινωνίστε μαζί μας