Εκδηλώσεις, δράσεις, άρθρα και δημοσιεύσεις απο την ΥΛΗ

Ο οδηγός φυτεύσεων δημιουργήθηκε από την εταιρεία ΥΛΗ στο πλαίσιο συνεργασίας της με το UNEP των Ηνωμένων Εθνών για την εκστρατεία PLANT FOR THE PLANET.
Η ΥΛΗ συμμετέχοντας στην προσπάθεια για την διατήρηση των δασικών οικοσυστημάτων, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που παίζουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την διατήρηση της βιοποικιλότητας κυκλοφόρησε έναν οδηγό με ελληνικά δέντρα και θάμνους.
Η ΥΛΗ συμμετείχε ως Σύμβουλος στο μοναδικό, για τον Ελλαδικό χώρο, έργο αποκατάστασης και ανάδειξης της Λατομικής τέχνης στο λατομείο Αλούλα της Πεντέλης. Διαβάστε μια λεπτομερή παρουσίαση του έργου που πραγματοποιήθηκε.

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε στο επόμενο έργο σας?