Σύνταξη Δασικού Χάρτη για την Π.Ε. Εύβοιας για την Ελληνικό Κτηματολόγιο. Η μελέτη αφορούσε 4.000.000 στρ. και συντάχθηκε από το 2010 έως το 2014.