Επιλεγμένα έργα της εταιρείας μας

Με την χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και βασιζόμενοι στην διεπιστημονική θεώρηση των περιβαλλοντικών θεμάτων, παρέχουμε υπηρεσίες με γνώμονα την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας.

Καταγραφή επί υποβάθρου και σε βάσεις δεδομένων του βασικού αγροτικού – δασικού οδικού δικτύου σε ημιορεινές περιοχές

ΕΥΔ-ΠΑΑ 2014-2020

Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ

Σχέδια Διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας λεκανών απορροής Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας

Υ.Π.ΕΝ.

Εκπόνηση Φυτοτεχνικών Μελετών και Μελετών Αρδευτικού Δικτύου για την Ιόνια Οδό

ΤΕΡΝΑ

Κατάρτιση Δασικού Χάρτη Π.Ε. Εύβοιας

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Επικαιροποίηση Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Πεντελικού Όρους

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Μελέτη Διαχείρισης Χώρων Πρασίνου στην οριοθετημένη χερσαία ζώνη Λιμένος Ραφήνας

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ

Μελέτη Επιπτώσεων και Αποκατάστασης Περιβάλλοντος για την κατασκευή του φράγματος Γουδουρά και συνοδών έργων στη νήσο Ρόδο

ENVECO

Ειδική Περιβαλλοντική μελέτη σε περιοχές της νήσου Κρήτης για την κατασκευή 35 Αιολικών Πάρκων

ENVECO