Αντιπυρική προστασία

Ο ολοκληρωμένος αντιπυρικός σχεδιασμός συναρθρώνει την συστηματική παρακολούθηση και επιτήρηση του περιβάλλοντος, την διαχείριση των υλικών υποδομών και των διαθέσιμων πόρων, την αξιοποίηση σύγχρονων γνώσεων, μεθόδων και τεχνολογιών και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Οι μελέτες που εκπονούνται από την εταιρεία μας αφορούν:

  • Ολοκληρωμένα σχέδια αντιπυρικής προστασίας δασών, αλσών, πάρκων και φυσικών περιοχών
  • Μελέτες εκτίμησης κινδύνου πυρκαγιάς στις οποίες ενσωματώνονται και σενάρια πρόβλεψης για την επέκταση των πυρκαγιών
  • Μελέτες αποκατάστασης και προστασίας του περιβάλλοντος μετά από ενδεχόμενη πυρκαγιά

Related posts