Αστικό πράσινο

Οι περισσότερες πόλεις σήμερα υιοθετούν σχέδια ανάπτυξης του πρασίνου που αποβλέπουν στην προστασία και ενίσχυση των φυτεμένων χώρων και στην ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Το εύρος της προσφοράς του αστικού πρασίνου εξαρτάται τόσο από την έκταση και τα δομικά χαρακτηριστικά της βλάστησης όσο και από τον τρόπο που οι κάτοικοι το χρησιμοποιούν. Για την δημιουργία, ανάπτυξη, βελτίωση και αποκατάσταση του αστικού πρασίνου, εκπονούνται μελέτες όπως:

  • Μελέτες ανάπλασης αστικών χώρων πρασίνου
  • Μελέτες διαμόρφωσης νέων χώρου πράσινου
  • Μελέτες διαχείρισης αλσών και πάρκων

Related posts