Διαχείριση δασων

Βασικές αρχές της δασικής διαχείρισης είναι η αειφορία των καρπώσεων, η ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών με τον πιο ανώδυνο για το περιβάλλον τρόπο, η ειδική διαχείριση των σημαντικών στοιχείων του δάσους, η ανάδειξη των ιστορικών, αισθητικών και αναψυχικών στοιχείων. Οι μελέτες εκπονούνται τόσο για μεγάλα δασικά συμπλέγματα, όσο και για δάση του αστικού και περιαστικού χώρου και περιλαμβάνουν:

  • Μελέτες  προστασίας και διαχείριση δασών
  • Εκπόνηση δασικών χαρτών
  • Μελέτες δασικής οδοποιίας
  • Μελέτες δασικής αναψυχής
  • Μελέτες αναδάσωσης
  • Σχέδια διαχείρισης βοσκοτόπων

Related posts