Διαχείριση υδάτων

Η αντιπλημμυρική θωράκιση μιας περιοχής ξεκινά από τις ορεινές λεκάνες απορροής. Οι επεμβάσεις σε αυτές με τον κατάλληλο τρόπο, συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων. Κύρια κατεύθυνση των έργων διαχείρισης των λεκανών απορροής είναι η προστασία της υπάρχουσας και η ανάπτυξη νέας βλάστησης που μαζί με μικρά ή μεγάλα τεχνικά έργα κυρίως στην κοίτη των ρευμάτων, συμβάλλουν στην αποτροπή των πλημμυρικών φαινομένων και στη ρύθμιση της δίαιτας του νερού. Οι μελέτες περιλαμβάνουν:

  • Μελέτες αξιολόγησης λεκανών απορροής
  • Αξιολόγηση κινδύνου πλημμύρας
  • Ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας
  • Μελέτες Ορεινών υδρονομικών και αντιδιαβρωτικών έργων

Related posts