Σύμβουλος περιβάλλοντος

Η εταιρεία μας αξιοποιώντας την εμπειρία που έχει αποκτήσει τα προηγούμενα χρόνια, δραστηριοποιείται δυναμικά ως Σύμβουλος Περιβάλλοντος σε αντικείμενα όπως.

  • Σύνταξη και υλοποίηση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που αφορούν το φυσικό περιβάλλον
  • Εταιρική περιβαλλοντική πολιτική
  • Περιβαλλοντική συμμόρφωση
  • Πολιτική προβολής δράσεων και reporting
  • Διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή θεμάτων αιχμής που αφορούν το περιβάλλον, έκδοση φυλλαδίων για περιοχές μεγάλης οικολογικής αξίας, έκδοση βιβλίων, διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων σχετικές με το περιβάλλον

Related posts