Υλοποίηση προγραμμάτων

Βασικός στόχος της εταιρείας μας είναι η συμμετοχή μας στον συντονισμό και την υλοποίηση διαφόρων εθνικών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσουμε συνεργασίες και συνέργειες, με πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς της χώρας μας και του εξωτερικού, καθώς και με άλλες εταιρείες στο τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας, με στόχο την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, σε τομείς όπως:

  • Διαχείριση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
  • Αποκατάσταση διαταραγμένων οικοσυστημάτων.
  • Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,
  • Η διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Related posts